Domus dei Tappeti di Pietra, Italy

Name
Domus dei Tappeti di Pietra, Italy
Lat.
44.41894
Long.
12.19483