Person Profile Statistics: Atanasov, Vergiliy

From:   ever     To:   now     Change date range
 
Geo Map
Region #
AS - Asia, other 1145
EU - Europe 667
NA - North America 274
SA - South America 6
AF - Africa 2
OC - Oceania 1
Total 2095
Country #
SG - Singapore 978
IT - Italy 280
US - United States of America 266
BG - Bulgaria 254
CN - China 148
CH - Switzerland 50
RU - Russian Federation 23
HK - Hong Kong 12
FR - France 9
DE - Germany 7
other - Other Country 68
Total 2095
City #
Sofia 236
Singapore 69
Turin 66
Bern 50
Bologna 50
Milan 35
Shanghai 16
Hong Kong 12
Rome 8
Boardman 7
other 1546
Total 2095
Most viewed items #
ID: 31340 - Beating a bell 19
ID: 30498 - The Apostle reading 18
ID: 31011 - Psalm 103. Слава, и нине. Алилуя 18
ID: 31243 - Atanasiy Rilets 18
ID: 31345 - Beating a bell 17
ID: 30939 - Beating the semantron 16
ID: 30762 - Достойно ест, mode 8 15
ID: 30826 - Богородице Дeво, радуйся, mode 5 13
ID: 30906 - Beating the metal semantron 11
ID: 30688 - Beating the wooden semantron 10
ID: 30729 - Beating the wooden semantron 10
ID: 30948 - Господи воззвах, mode 1, от Псалтикиен възкресник, by Manasiy Poptodorov 9
ID: 31076 - Господи воззвах, mode 1, by Peter the Lampadarios 9
ID: 31168 - Приближися Божественнаго изoбильное излитие, mode 4 9
ID: 30812 - Апостолских деяний сказателя, mode 5 8
ID: 30828 - Слава светей и единосущний 8
ID: 31149 - Господ воцарися, mode 6 8
ID: 30461 - Всякое дихание да хвалит Господа 7
ID: 30554 - Лик ангелский да удивится чудеси, mode 1 7
ID: 30603 - Предстателство христиан, mode 6 7
ID: 30720 - Beating the metal semantron 7
ID: 30830 - Да воскреснет Бог; Христос воскресе, mode 5 7
ID: 30877 - Festal beating the metal semantron 7
ID: 31038 - И нине. Еже от века утаенное 7
ID: 31162 - Егда славни ученици, mode 8 7
ID: 31278 - Litany of Fervent Supplication 7
ID: 31342 - Beating the wooden semantron 7
ID: 30421 - Плачу и ридаю, mode 8 6
ID: 30483 - Слава. Яко в последняя лета 6
ID: 30588 - Егда от дрeва Тя мертва, mode 2 6
ID: 30783 - Beating the metal semantron 6
ID: 30848 - Воскресение Твое, Христе Спасе, mode 6 6
ID: 30891 - Beating the wooden semantron 6
ID: 30938 - Beating the metal semantron and ringing of two Church bells 6
ID: 30964 - Beating the metal Semantron 6
ID: 31069 - Beating the semantron 6
ID: 31072 - Festal Church bells ringing 6
ID: 31287 - Во царствии Твоем 6
ID: 31346 - Beating the semantron 6
ID: 30402 - Тебe поем, mode 4 5
ID: 30438 - Возбранной воеводe, mode 8 5
ID: 30486 - Днес спасение миру бист 5
ID: 30568 - Христос воскресе 5
ID: 30648 - Beating the metal Semantron 5
ID: 30652 - Beating the wooden Semantron 5
ID: 30653 - Да воскресне Бог, mode 5 5
ID: 30664 - Beating the wooden Semantron 5
ID: 30678 - The Gospel reading 5
ID: 30692 - Church bells ringing 5
ID: 30696 - Господи, возвах к Тебе, mode 1 5
ID: 30710 - Church bells ringing 5
ID: 30711 - Church bells ringing 5
ID: 30724 - Church bells ringing for a major feast 5
ID: 30728 - Beating the wooden semantron 5
ID: 30824 - Благословен еси, Христе, Боже наш, mode 8 5
ID: 30827 - Иже Херувими, mode 4 5
ID: 30829 - Христос воскресе, mode 5 5
ID: 30876 - Beating the metal semantron 5
ID: 30918 - Beating the wooden semantron 5
ID: 30932 - Solemnly Church bells ringing during the Divine Liturgy 5
ID: 30956 - Beating the wooden Semantron 5
ID: 30972 - Коня и всадника, mode 5 5
ID: 30977 - Всякое дихание, mode 8 5
ID: 30994 - Beating the metal semantron 5
ID: 31037 - Слава. Буди имя Твое, Господи 5
ID: 31077 - Трисолнечнаго свeта, mode 1 5
ID: 31105 - Beating the wooden semantron 5
ID: 31130 - Beating the semantron 5
ID: 31148 - Се нине благословите Господа, mode 8 5
ID: 31191 - Днес спасения миру бист, mode 6 5
ID: 31272 - Хвалите Его в тимпане 5
ID: 30390 - Достойно ест, mode 5, by Joan Harmosin 4
ID: 30419 - Отца и Сина, mode 8 4
ID: 30422 - Плотию уснув, mode 8 4
ID: 30442 - Приидите, приимите свeт, mode 5 4
ID: 30472 - Егда снизшел еси, mode 2 4
ID: 30493 - Приидите поклонимся 4
ID: 30496 - Святий Боже 4
ID: 30510 - Свят, свят, свят 4
ID: 30520 - Благословен грядий во имя Господне 4
ID: 30521 - Видехом свет истинний; Да изполнится 4
ID: 30538 - Яко Апостолом единонравнии, mode 4 4
ID: 30546 - Преобразился еси на горe, mode 7 4
ID: 30548 - Яко нашего воскресения, сокровище, mode 7 4
ID: 30569 - Господи, согрешая не престаю, mode 5 4
ID: 30580 - Премудрост и Слово чреве Твоем, mode 8 4
ID: 30699 - Слава. Воскресения ден, mode 5 4
ID: 30718 - Beating the metal semantrons 4
ID: 30721 - Beating the metal semantron 4
ID: 30818 - Ангел вопияше, mode 5 4
ID: 30819 - Небесних воинств архистратиже, mode 4 4
ID: 30825 - Господи воззвах к Тебе, mode 1 4
ID: 30865 - Достойно ест, mode 2 4
ID: 30880 - Beating the metal semantron 4
ID: 30897 - Church bells ringing 4
ID: 30899 - Church bells ringing 4
ID: 30904 - Church bells ringing 4
ID: 30907 - Church bells ringing 4
ID: 30920 - Beating the wooden semantron and church bell ringing 4
ID: 30925 - Beating the metal semantron 4
Total 634
Most type viewed #
ID: all - 2095
ID: registry - 0
ID: item - 0
ID: other - 0
ID: conference - 0
ID: patent - 0
ID: book - 0
ID: recording - 0
ID: journal - 0
ID: file - 0
ID: manuscript - 0
ID: dataset - 0
ID: selected - 0
Total 2095


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tot
2022 212 4226 2123417 1315 121
2023 1021 2445113263 1810205 11241 781
2024 111771 2822900 0000 00 1193
Ever 2095