Georgiou Mavroudi, Zagori Sarakinou, Paschali Roultziou, Dimitriou Mavroudi, Kyrkou Theodorou, Dimitriou, Christou

Nome completo
Georgiou Mavroudi, Zagori Sarakinou, Paschali Roultziou, Dimitriou Mavroudi, Kyrkou Theodorou, Dimitriou, Christou