Battistero degli Ariani, Italy

Name
Battistero degli Ariani, Italy
Lat.
44.41875
Long.
12.2024