Oropedio Lasithiou, Greece

Name
Oropedio Lasithiou, Greece
Lat.
35.18433
Long.
25.46837