Name
Aphrodisias, Turkey
Lat.
37.70896
Long.
28.72233